EDUASSESS

EDUASSESS je na 33. međunarodna izložbi inovacija, proizvoda i tehnologija INOVA, Zagreb, studeni 2008.,osvojio srebrnu medalju.