ED 3010

ED 3010 je ispitni uređaj koji služi za provjeravanje ispravnosti dieselske linijske visokotlačne pumpe sa elektroničkom regulacijom.
ED 3010 ispitni uređaj služi kao simulator linijskom regulatoru pumpe i omogućuje simulaciju rada dieselske visokotlačne pumpe u i izvan vozila.

Matuna d.o.o.

Direktor
Ivan Matuna mag.ing
Web stranica
Telefon
+385 1 366 5520; fax +385 1 366 7105