EAMT - elektronički sustav za provođenje i analizu rezultata prosudbi

EAMT - elektronički sustav za provođenje i analizu rezultata prosudbi je na izložbi Arca 2005 Zagreb osvojio srebrnu medalju. 

Utilis d.o.o.

Direktor
Goran Polonji, dipl.ing, Zdenko Ćorić
Telefon
+385 1 3635 666; fax +385 1 3630 469