Dokument management - Atest

Dokument management predstavlja organizirani sustav koji sustavno obrađuje, pohranjuje i upravlja dokumentima i podacima u njima, te ih na kraju arhivira.

Dokument management uključuje elektroničko kreiranje, skladištenje, pretraživanje dokumenata i drugih datoteka, pruža siguran pristup onima koji imaju odobrenje, te omogućuje povezivanje s datotekama ili skeniranim kopijama papirnatih dokumenata.

Mag informatika d.o.o.

Siget 18 c

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Miroslav Milak
E-mail
info@mag.hr
Web stranica
Telefon
+385 1 4640222