D20080121-1

Zaštićen industrijski dizajn proizvoda Svjetlosni usmjerivač prometa (broj D20080121-1)
2009.

Protektor d.o.o

Direktor
Slaven Firinger
Telefon
+385 1 3664 155; fax: +385 1 3664 152