CoDiS TR (Uređaj za snimanje i trajni nadzor prijelaznih pojava)

CoDiS TR je na petoj međunarodnoj izložbi inovacija i tehnologija INST 2009., Taipei, Tajvan, rujan 2009 osvojio Brončanu medalju.