CoDiS TR (Uređaj za snimanje i trajni nadzor prijelaznih pojava)

CoDiS TR je na petoj međunarodnoj izložbi inovacija i tehnologija INST 2009., Taipei, Tajvan, rujan 2009 osvojio Brončanu medalju. 

Veski d.o.o.

Oreškovićeva 8

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Goran Orešković, dipl.ing.
Web stranica
Telefon
+385 1 3667 133