Članstvo i pretplate

Poslovni softver za evidenciju članstva, pretplata, udruga i podružnica namijenjen je za što jednostavniju i bržu evidenciju članstva, statusa, aktivnosti, kreiranje pretplata za članove (na časopise ili po potrebi moguća prilagodba za druge vrste pretplata), kreiranje hub naloga za ispis (virmana), pregled dugovanja, opširna pretraživanja, te mnoge druge nabrojene funkcije koje će u nastavku dokumenta, kao i sam rad s programom, biti opširnije opisane.