.CMS

.CMS je cjelovito rješenje za upravljanje web sadržajima u Internet/Intranet okruženju koje sadrži brojne mogućnosti povezivanja sadržaja i integraciju s MS Office paketom.

Utilis d.o.o.

Direktor
Goran Polonji, dipl.ing, Zdenko Ćorić
Telefon
+385 1 3635 666; fax +385 1 3630 469