C@N eMotion - Modul za čitanje izraza lica i prepoznavanje emocija

C@N eMotion prepoznaje izraze ljudskog lica i s određenom vjerojatnošću određuje emociju koju taj izraz lica predstavlja kako bi omogućio:

  • Prilagodbu sadržaja računalnog korisničkog sučelja na temelju prepoznatog izraza/emocije
  • Ocjenjivanje i rangiranje sadržaj po postignutoj korisničkoj reakciji
  • „Last second“ reakcije sustava na temelju pomaka glave – ukoliko korisnik želi otići, može ga se zadržati „ponudom u zadnji čas“

Prepoznavanje se radi upotrebom matematičkih algoritma koji na osnovu antropoloških izmjera senzora stvaraju 3D model (mash-up), na temelju kojeg se onda određuje vjerojatnost da je korisnik imao određeni izraz lica/pokazao određenu emociju.

Sustav omogućava prepoznavanje izraza lica/emocija korisnika računala na temelju antropoloških mjerenja u realnom vremenu, te ne ovisi o rasi, spolu ili dobi korisnika.

Namjena inovacije/proizvoda je poboljšanje interakcije i komunikacije između čovjeka i računala, na način da se uzme u obzir i onaj dio neverbalne komunikacije koji se odnosi na mimiku/izraz lica, bez obzira kojoj populaciji čovjek pripada (europskoj, azijskoj, afričkoj itd.).

Za proizvod C@N eMotion je napravljena prijava patenta br. P20140943A