C@N Motion

C@N Motion je inovativna multimedijska aplikacija koja omogućuje upravljanje sadržajem putem pokreta ruku i gesti, poput mahanja rukom, stiskanjem šake ili ispružanjem ruke prema naprijed. Sadržaj se može prikazivati na velikom, interaktivnom ekranu, televizoru, putem projektora na platnu ili putem specijalnih folija na staklu kao npr. izlog trgovine. 

C@N Motion nam omogućuje pregledavanje raznih sadržaja, od teksta, slika, video zapisa, interaktivnih mapa, skica i zemljovida, do pregleda detalja određenih proizvoda, a sve kroz interaktivno upravljanje sadržajem putem pokreta ruku i gesti. 

Sadržaj se može prikazivati na velikom, interaktivnom ekranu, televizoru, putem projektora na platnu ili putem specijalnih folija na izlogu trgovine.

Fizički kontakt s ekranom ili nekim drugim uređajem (mišem, tipkovnicom, itd.) nije potreban, te se sve odvija „na daljinu“.

Korisnik stoji na udaljenosti od 1 do 4 metra od prikaza, te na taj način vidi „cijelu sliku“, odnosno ima pregled cijelog sadržaja jer je odmaknut od ekrana. S te pozicije korisnik pokretom ruke i gestama upravlja sučeljem i pregledava sadržaj koji mu se nudi. Umjesto miša i tipkovnice, ili ekrana na dodir, sustav koristi senzore iz Microsoft Kinect uređaja koji detektiraju pokrete ruku, tijela i geste koje korisnik radi, te ih C@N Motion aplikacija prevodi u komande za korisničko sučelje i prikazuje odgovarajuću akciju.

Za proizvod C@N Motion je napravljena prijava patenta br. P20130471A kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH.