Bankomat.hr

Mobilna aplikacija za jednostavno pronalaženje najbližeg bankomata najvećih banaka u Hrvatskoj na karti.

DeCode HQ Ltd.

Direktor
Petar Šimić, mag. ing. inf. et comm. tech. Mario Žderić, mag. ing. inf. et comm. tech. Marko Strizić, mag. ing. inf. et comm. tech.
Telefon
+385 91 1333 456; fax +385 1 3667 102