BLE Senzori

Bežični senzori vrlo niske potrošnje

Byte lab grupa d.o.o.

Dragutina Golika 63

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Matija Puškar, Danijel Babić
Telefon
+385 91 389 3514; +385 91 543 0825