"Automatski telefonist"

Brončana medalja na 44. svjetskom sajmu inovacija EUREKA 95, Brussels za tvrtku Mikrotrend.