upScore d.o.o.

Razvijaju proizvod koji je inovativni real-time analitički alat koji omogućava optimizaciju izrade, uvid u konzumaciju te upravljanje sadržajem. Kroz naprednu optimizaciju isporuke i prilagođavanja sadržaja korisniku zasnovanu na tehnologijama poput strojnog učenja (ML - machine learning), cilj im je postati ključan alat u radu svakog online medija.