Trakbar d.o.o.

Trakbar je pametna poslovna inteligencija namjenjena malim i srednjim barovima i restoranima kojima pomaže pri svakodnevnom odlučivanju, štedeći pritom vrijeme i novac. Trakbar pruža precizna predviđanja prometa, potrošnje, stanja zaliha i sl. potpomognuta umjetnom inteligencijom, kojima omogućuje korisnicima da budu proaktivni i optimiziraju svoje cjelokupno poslovanje kako bi bili što efikasniji.

Kontakti:

Igor Švehla, igor@trakbar.com098 423239

Gabrijela Lovrić, gabi@trakbar.com, 0977850956