Modus infinitum d.o.o.

Rješenja podrazumijevaju prediktivnu analizu korisničkih potreba, direktni marketing, analitiku on-line aktivnosti u realnom vremenu i benefit programe, a primjenjiva su u retail domeni, za sportska društva i u turističkom segmentu. Sustav se prilagođava svakom klijentu i njegovih poslovnim procesima pojedinačno.