Luminum ICT d.o.o.

Direktor
Ivan Čolak

Luminum ICT d.o.o. razvija aplikativno rješenje, bazirano na umjetnoj inteligenciji (eng. AI), koje koristi prepoznavanje slike kako bi pomogla trgovačkim putnicima detektirati jesu li frižideri i/ili police složeni po korporativnim standardima i marketing strategiji.

Dodatno, aplikacija detektira nalazi li se među proizvodima i neki od neželjenih proizvoda (npr. konkurentski proizvod).

Iza svega, korištenjem skupljenih podataka, a integracijom s drugim poslovnim sustavima, izvještajni modul pokazuje podatke o broju narudžbi, frekvenciji naručivanja proizvoda za frižider/policu i slično.