Alumni

Alumni

SED Panorama d.o.o

Produkcija i distribucija digitalnih panorama
Alumni

Sial d.o.o.

Alumni

SNOWFALL d.o.o.

Računalno programiranje, web i mobilne aplikacije, korisnička sučelja i ostale digitalne usluge.
Alumni

Suprem d.o.o.

Alumni

Tempus d.o.o.