Sial d.o.o.

Aleja pomoraca 5

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Nikola Čolaković, dipl.ing.
E-mail
sial@sial.hr
Web stranica
Telefon
+385 1 3666 408

Djelatnost: razvoj software-a i hardware-a za procesnu kontrolu i laboratorijsku opremu, proizvodnja mjernih i kontrolnih instrumenata, automatizacija upravljanja, informatički inženjering.