Protektor d.o.o

Direktor
Slaven Firinger
Telefon
+385 1 3664 155; fax: +385 1 3664 152

Djelatnost: razvoj i proizvodnja elektronskih uređaja i namjenskog softvera