Capabilis d.o.o.

Direktor
Prof.dr.sc.Dragan Jevtić, dipl.ing.

Djelatnost: razvoj novih, inovativnih komponenata, aplikacija i usluga na području elektroničkih komunikacija.