Bemass projekt d.o.o.

Direktor
Stjepan Kenđel
Telefon
+385 1 388 3366; +385 1 388 3644

 Djelatnost: Projektiranje elektromotornih pogonskih sustava